vrijdag 19 augustus 2011

Bapa Raja Ihamahu in ons middenIn 2010 werd Bapak Agus Pattiiha tot Bapak Raja van Ihamahu verkozen als opvolger van Bpk Junus Leatemia. Met zijn recente komst als eerste Bpk Raja naar Nederland, in gezelschap van zijn echtgenote Ibu Obe, is een mijlpaal bereikt in de geschiedenis van de Ihamahu gemeenschap in Nederland.
Stg. IHAMAHU-Initiatives had de eer hun te ontvangen en openhartig van gedachten te wisselen.


Naar onze Molukse gewoonte verbleven Bpk Agus en Ibu Obe, vanaf begin juli tot begin augustus bij familie, o.a. Oom Agus Pattiiha in Capelle a/d IJssel. Hoewel lang onduidelijk was hoe zijn programma in relatie tot de Ihamahu gemeenschap hier uit zou zien, had Stg. IHAMAHU-Initiatives de gelegenheid hun één week voor vertrek nog te ontmoeten.(Zie foto's)
Na de gebruikelijke introductie werd in vogelvlucht resp. Ihamahu Masyarakat Adat, Ontwikkelingsprogramma en Toelichting Stg. IHAMAHU-Initiatives besproken.

  
 Ihamahu Masyarakat Adat
In een video-verslag van Wim Kipuw, nov. 2010 n.a.v. zijn bezoek en bij overhandiging van de giften t.b.v. de lokale gezondheidszorg, zei Bpk. Raja Agus Pattiiha o.a. het volgende:
Ihamahu als Masyarakat Adat beschouwt de geschonken instrumenten en medicijnen als giften, maar zal zelf niet overgaan tot het verzoek om ondersteuning.  KETONG SENG MINTA!


Een goed verstaander wil wel eens weten wat hij onder Masyarakat Adat verstaat.
Volgens Bpk Raja, bijgestaan door zijn echtgenote, is dat een leefsysteem waarin vanouds regels en orde in overleg worden nagestreefd. Waarbij zowel de authentieke-(o.a. Kepala Soa’s) als hedendaagse dorpsorganen hun posities bekleden, met de Bpk Raja als hoofd en eindverantwoordelijke. Bijv. de vanouds(adat) instelling Raad van Kepala Soa’s, officieel onbezoldigd, wordt voor hun aandeel in de dorpsraad op ‘informele’ wijze tegemoet gekomen.
Een ander voorbeeld in een Masyarakat Adat is de gewoonte, om met evt. projecten in - of zelfs bij individuele bezoeken naar Ihamahu, als kennismaking eerst bij hem langs te komen. Bij calamiteiten kan hij dan direct worden ingeschakeld.
Dorpsoptreden door de politie of het leger staat geheel onder zijn supervisie, beweert hij stellig. Iets wat vroeger weleens anders verliep.


Ihamahu Masyarakat Adat tenderend naar (westers) democratisch model? Een hoofdstuk om kritisch te blijven volgen.
Jammer genoeg bleef de uitspraak KETONG SENG MINTA vanwege tijdgebrek onbesproken.


Ontwikkelingsprogramma                                                                                                           
Op de valreep overhandigde Bpk Raja Agus zijn 'Ontwikkelingsprogramma Ihamahu, 2011 – 2015’. Hiermee zou hij zijn ‘werkbezoek’ aan de Ihamahu gemeenschap in Nederland een vruchtbare bestemming kunnen geven.
Eén van de plannen, wat ter sprake kwam, was de reparatie van de nog geen 5 jaar oude aanlegsteiger, die vanwege haar houten constructie al enige tijd ernstige gebreken vertoont. Dit ontwikkelingsplan is reeds ingediend bij de provinciale overheid. Van de ‘basudara dari Belanda’ zal hooguit een beroep’ worden gedaan m.b.t. het consumptieve deel voor de werklieden, aldus Bpk Raja Agus.


Toevoeging onzerzijds om kleinschalige ondersteuning aan particuliere thuisbedrijfjes, ter verbetering van de koopkracht in het dorp, kreeg bijval van Ibu Obe. Volgens haar zou bijv. een kleine investering voor professioneel verpakkingsmateriaal op producten uit Ihamahu(bagia, serut, halua e.a.) een grotere markt bereikt kunnen worden.
Daarvoor is binnen de vrouwenvereniging PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/tbv. betere gezinsontwikkelingen) in Ihamahu, waarvan zij de voorzitter is, een vrouwennetwerk opgebouwd.


De onhandige folio-formaat ‘Ontwikkelingsprogramma Ihamahu, 2011 – 2015’ behoeft de nodige bestudering. Ontwikkelingsplannen m.b.t. de fysieke opbouw van Ihamahu, die hierin genoemd zijn o.a.


·        Een verharde weg vanuit de negeri naar de hutan
·        Reparatie van de nog geen 5 jaar oude aanlegsteiger
·        Uitbreiding van de Talud / reparatie bestaande Talud
·        Een gemeenschapsgebouw (niet te verwarren met de Baileu)
·        Initiatieven/projecten ter bevordering van de 
     dorpseconomie


Het aspect ‘afvalproblematiek in Ihamahu’, op dit moment een hot item aldaar,  is eveneens aan de orde gekomen. Recent is dit met Usi Ada Lilipaly-de Voogt in Middelburg tot in de puntjes besproken. Er werden toen aanbevelingen gedaan m.b.t. een Plan van Aanpak voor dit milieuvraagstuk.


Toelichting IHAMAHU-Initiatives
Onze positie naast o.a. de PANN hier in den lande, behoeft voor onze gasten de nodige toelichting. Ondanks recente kontakten n.a.v. onze kleinschalige initiatieven in Ihamahu.
Bpk Raja Agus en Ibu Obe waren in de veronderstelling, dat ALLE Ihamahu-nazaten in Nederland aangesloten zijn bij de PANN, zoals dat in Indonesië wel(?) het geval schijnt te zijn (PAAN- of PANN-Ambon, PANN-Jakarta, PANN-Menado etc.).


Overduidelijk is dat ze hierover geen voorstelling van zaken hadden en in feite met 2 aparte organen te doen hebben. Dit komt omdat in de volksmond steevast als doelstelling ‘ter glorie van ons geliefde dorp Ihamahu’ wordt gehanteerd of in dergelijke one-liners, zowel hier als daar. Het onderscheid in projectmatige werkwijzen en -doelen raakt zodoende gemakshalve ondersneeuwd.


De discussie, hoe kort dan ook, leverde zeer interessante invalshoeken op. Verschillen in organisatievormen zullen er altijd zijn, naarmate volgende generaties zich anders gaan profileren. Niks mis mee. Houd de zaak scherp!
De opmerking, niet van ons, dat ook PAAN-Ambon al geruime tijd in een vormcrisis verkeert, is dan ook niet verwonderlijk.


Hopelijk hebben Bapak Raja Agus Pattiiha en Ibu Obe zich een beeld kunnen vormen van Stg. IHAMAHU-Initiatives, willen wij met deze referenties onze initiatieven in Ihamahu blijven uitvoeren.


Alsnog wensen wij Bapak Raja Agus Pattiiha en zijn echtgenote Ibu Obe
veel kracht, wijsheid en een behouden thuisvlucht naar Ihamahu.
Bedankt dat jullie in ons midden wilden zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten