donderdag 18 december 2014

KIS-Initiative, presentatie 29/11/2014 te Moordrecht

                                                                                                                                  Na een ietwat verlate start begon Joop Sahetapy, namens het KIS-Initiative, de bijeenkomst  met een moment stilte voor alle Ihamahu-afkomstigen en -aanverwanten die in ruste en niet meer onder ons zijn, te meer omdat we in de komende periode het veelal over hen zullen hebben.

Het KIS-Initiative
 
De toelichting over het KIS-Initiative is reeds aangegeven als bijlagen bij de uitnodiging voor deze 1e publieke KIS-presentatie. Sinds oktober 2012 is het KIS-Initiative low-profile bij een aantal basudara-Ihamahu hier en telefonisch in Ambon en Ihamahu ter sprake geweest. Over het algemeen waren de reacties uiteenlopend van niets-zeggend tot aan verbazing omdat het een gigantische aanpak vereist en tóch eigenlijk voor de hand liggend is na meer dan 60 jaar verblijf in Nederland. Dat was een periode van toetsing om uiteindelijk en publique met het KIS-Initiative te komen.
Eigenlijk hebben wij Niets Nieuws te vertellen, er zijn geschiedschrijvers, antropologen en andere wetenschappers die dit ook zouden kunnen realiseren. Het unieke hiervan is dat wíj, IHAMAHU-nazaten, het als een voorrecht mogen beschouwen om Ónze IHAMAHU-geschiedschrijving zelf in eigen handen te nemen. Wij kunnen immers zélf het beste vertellen hoe onze eigen gezinssituaties zich hebben ontwikkeld, sinds de aankomst hier in Nederland in 1951.
Op de steeds terugkerende vraag ‘Wat verwachten jullie van ons?’ volgt een duidelijke antwoord: Vertel hun/jullie/jouw verhaal. ‘Geef ze hun gezicht en hun plaats in de geschiedenis’. Om te beginnen vragen wij jullie om de gevraagde gegevens in de kolommen van de Aankomstlijsten 1951 te updaten. Voor de verhaallijn zullen we op een gegeven moment overgaan tot interviews, ingezonden verhalen/anekdotes, beeldmateriaal e.a. Als voorbeeld werd een 4-min. durende dvd-foto-collage van Ketong Oko & Ena Sahetapy-Apituley getoond, een terugblik op de periode in Moordrecht tot aan de aankomst in Vught en daarmee hun geliefden in Ihamahau voorgoed achterlatend.
Ongetwijfeld zal het KIS-Initiative een gigantische job zijn en daarom richten we ons vandaag op de volgende 3 doelstellingen, nl.:
-          Aanvang bewerking van de Aankomstlijsten 1951. . . . hierna behandeld door John Pattiiha.
-          Interactie via een community KIS-site . . . . . met z’n allen.
-          Van het KIS-Initiative naar het KIS-Project . . . . . KIS-Agenda met vrijwilligers opzetten.
Deze toelichting werd luchtig afgesloten met de Quiz “De KIS-Toekomstige Verleden Tijd’ (KIS-tvt) over  ‘ . . . . onze parate kennis van de IHAMAHU-beleving’. (Bijlage: Intermezzo Quiz KIS-tvt)
Interactie via de Aankomstlijst 1951
Vervolgens nam John Pattiiha het woord over zijn Motivatie om zich aan het KIS-Initiative te verbinden met zijn voorzet tot de praktische invulling in zijn Programma presentatie.
John’s Motivatie:
- Vanaf het begin was ik was gelijk getriggerd om hieraan mee te doen.
- Omdat het de geschiedenis van ook mijn ouders is wist ik dat ik van toegevoegde 
   waarde zou kunnen zijn.
- Participeren in projecten zoals KIS, Ja daar ben ik als de kippen bij.
- Het is zo belangrijk om nu een beeld te krijgen van onze Ihamahu-gemeenschap.
- Er zijn zeer veel interessante informatie uit het bestand te halen, heel leerzaam!!
- Ik kijk ernaar uit om dit project met zoveel mogelijk sodara2 samen op te zetten.
- Als we het samen goed aanpakken, dan ben je bezig een uniek digitaal
   monument voor onze ouders te creëren.
- KIS kan bruggen slaan.
- KIS is een platform voor ons allemaal . . . . Ketong punja !!!
- KIS kost geen geld(voorlopig). Duik achter je computer en netwerken . . . that’s it !!
John’s Programma presentatie:
- Presentatie ondersteunt door Powerpoint.
- Bronvermelding.
- Namen/opbouw van het KIS-bestand
- Wat op dit moment over onze ouders op internet te vinden is en ideetjes ter aanvulling.
- Evt.andere ideeën behandelen die met KIS mogelijk zijn, zoals forums, rubrieken, etc.           
 
Interactie ronde: 
            
- Aan de slag, met bijv. de namen van de aanwezigen op de Aankomstlijst 1951. 
Hierbij vertelde John a.d.h. van de Aankomstlijst 1951 en met een foto-collage een korte terugblik op het levenstraject van zijn vader Agus Pattiiha, gedurende de Zeeland- en Capelse periode. Daarna werd de focus gericht op andere familienamen, zoals Hitipeuw, Pattiiha, Sopacua e.a. Toegezegd werd om bij de eerstvolgende mailing aan alle aanwezigen het bestand Aankomstlijst 1951 te verstrekken ter bewerking in eigen kring en vervolgens uit te waaieren naar andere basudara-Ihamahu.
Deze Interactieronde maakte heel wat reacties los bij de aanwezigen en zal in de toekomst technisch beter moeten worden gepresenteerd om het enthousiasme te blijven aanwakkeren.  
 
Reacties op het KIS-Initiative
 
Al tijdens de pauze, met cakes van Emelien Lichtenberg-Hitipeuw, waren de reacties zeer hoopgevend.            
De afsluitende Rondvraag leverde de volgende opmerkingen: 
- Hoe krijg je meer mensen hierop? Toch via de PANN en AMA-IHA?
- Probeer kontakt te maken met anderen op het internet. Bijv. Mona Lisapaly vanuit Jakarta/België(?) 
- Maak voor het KIS-project goede afspraken, zoals updates, tijdsindeling, planning bijeenkomsten e.a.
- Er zullen gevoelige informaties aan de orde komen, echter een ieder bepaalt wát wordt
gepubliceerd.
- De Aankomstlijst 1951 zal verder uitgefilterd moeten worden. 
- Het uitfilteren wordt de 1e huiswerk, door op betreffende familienaam v/h KIS-bestand te werken. 
- Evt. per wijk/regio benaderen en filteren.
- Over 3 maanden een volgende update-bijeenkomst.
- Aan een standaard centraal KIS-email, wordt gewerkt. Voorlopig mailen via John P. en Joop S. 
- Erik H. vond aanvankelijk het KIS-Initiative nogal vaag, maar werd wel nieuwsgierig en vindt het gaandeweg een goed en leuk initiatief. Want hoe moet het voor de komende generaties, als wij de 2e generatie al zoveel moeite hebben? Er is veel werk nodig om iedereen te benaderen.
- Betsy W-H., kijk ook naar 3e generatie met andere familienamen maar wel Ihamahu-gerelateerd. Tevens vraag hoe het boek van Memo Luhulima te verkrijgen is.
- Rob W., noemt dit werken aan een Super-stamboom.
- Janes Hehanussa, behalve de vraag en uitleg over de relatie met Stg. IHAMAHU-Initiatives, vindt het KIS heel hoopgevend en kijkt uit naar een volgende bijeenkomst.
- Peter Timisela, eveneens een prima initiatief, gaat het verder bij familie in Tiel propageren.
- Piet Anthony, enthousiast en wil het verder bekend maken bij de basudara-Ihamahu in het noorden.
- Ferry H. vindt het een goed initiatief, ook goed voor zich zelf.
- Els H. sluit zich positief aan bij de anderen.
- Joëla H., heel belangrijk voor m.n. haar mede 3e generatie genoten. Gaat zíj hun hiervoor benaderen?
- Fien H. heeft in het verleden haar 3e generaties Hitipeuw neefjes/nichtjes naar het MUMA begeleid.
- Een goed en houdbaar project, vindt Paula H.
- Charlie H.: Het vergt veel aanpak, maar het begin is gemaakt.
- Het project moet verder gaan en daarbij moet de moeder-organisaties benaderd worden.
- Het zal gigantisch zijn om over 2 jaar een boekpresentatie te houden a.d.h.v. deze inspanningen.
- In hét volgende historische mijlpaal, nl. Ketong IHAMAHU Sejarah  65 jaar na dato!
- Emelien L.-H., vindt het een goed en leuk initiatief. Milco(!!) zou dit ook fijn hebben gevonden en enthousiast voor m.n. de 3e en 4e generaties. Sahera(even uit beeld) zal dit ongetwijfeld beamen.
- Noes M.(technische ondersteuning én van Itawaka), ook van onder de indruk van het KIS-Initiative en is van mening dat veel kumpulan/kampong-verenigingen hier jaloers op zullen zijn.
 
Kort samenvattend: Iedereen is reuze enthousiast over KIS-Initiative en kijkt uit naar het vervolg.
 
Onder dankzegging aan Emelien L.-H. en Sahera L. voor de cakes en de bediening (ook door anderen) én de Stg. IHAMAHU-Initiatives voor het  faciliteren van deze KIS-presentatie.
 
Als afsluiting van de Reactie-ronde, de vermelding van een recente uitspraak over het KIS-Initiative door een anak Ihamahu: ‘het gaat jouw niet lukken’ waarop iedereen overtuigend  met het tegenovergestelde reageerde 
het gaat óns wél lukken!´
                                     
   

  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten