maandag 1 oktober 2018

Subsidie Brillenproject See You Ihamahu


Subsidie Brillenproject See You Ihamahu


Stg. IHAMAHU-Initiatives heeft op 13 Sept. jl. een subsidie van € 3.000,00 uit hande van Dhr. Wim Kipuw, namens Stg. IHAMAHU-Inititatives, overhandigd aan dhr. Aubry Vlek, projectleider van het Brillenproject See You Ihamahu.  
Hierbij willen wij de trouwe donateurs van Stg. IHAMAHU-Initiatives van harte bedanken, opdat zij  hun donaties eindelijk verwezenlijkt zien t.b.v. het Brillenproject See You Ihamahu.


woensdag 24 december 2014


                           Toegewenst door het KIS-Initiative

donderdag 18 december 2014

KIS-Initiative, presentatie 29/11/2014 te Moordrecht

                                                                                                                                  Na een ietwat verlate start begon Joop Sahetapy, namens het KIS-Initiative, de bijeenkomst  met een moment stilte voor alle Ihamahu-afkomstigen en -aanverwanten die in ruste en niet meer onder ons zijn, te meer omdat we in de komende periode het veelal over hen zullen hebben.

Het KIS-Initiative
 
De toelichting over het KIS-Initiative is reeds aangegeven als bijlagen bij de uitnodiging voor deze 1e publieke KIS-presentatie. Sinds oktober 2012 is het KIS-Initiative low-profile bij een aantal basudara-Ihamahu hier en telefonisch in Ambon en Ihamahu ter sprake geweest. Over het algemeen waren de reacties uiteenlopend van niets-zeggend tot aan verbazing omdat het een gigantische aanpak vereist en tóch eigenlijk voor de hand liggend is na meer dan 60 jaar verblijf in Nederland. Dat was een periode van toetsing om uiteindelijk en publique met het KIS-Initiative te komen.
Eigenlijk hebben wij Niets Nieuws te vertellen, er zijn geschiedschrijvers, antropologen en andere wetenschappers die dit ook zouden kunnen realiseren. Het unieke hiervan is dat wíj, IHAMAHU-nazaten, het als een voorrecht mogen beschouwen om Ónze IHAMAHU-geschiedschrijving zelf in eigen handen te nemen. Wij kunnen immers zélf het beste vertellen hoe onze eigen gezinssituaties zich hebben ontwikkeld, sinds de aankomst hier in Nederland in 1951.
Op de steeds terugkerende vraag ‘Wat verwachten jullie van ons?’ volgt een duidelijke antwoord: Vertel hun/jullie/jouw verhaal. ‘Geef ze hun gezicht en hun plaats in de geschiedenis’. Om te beginnen vragen wij jullie om de gevraagde gegevens in de kolommen van de Aankomstlijsten 1951 te updaten. Voor de verhaallijn zullen we op een gegeven moment overgaan tot interviews, ingezonden verhalen/anekdotes, beeldmateriaal e.a. Als voorbeeld werd een 4-min. durende dvd-foto-collage van Ketong Oko & Ena Sahetapy-Apituley getoond, een terugblik op de periode in Moordrecht tot aan de aankomst in Vught en daarmee hun geliefden in Ihamahau voorgoed achterlatend.
Ongetwijfeld zal het KIS-Initiative een gigantische job zijn en daarom richten we ons vandaag op de volgende 3 doelstellingen, nl.:
-          Aanvang bewerking van de Aankomstlijsten 1951. . . . hierna behandeld door John Pattiiha.
-          Interactie via een community KIS-site . . . . . met z’n allen.
-          Van het KIS-Initiative naar het KIS-Project . . . . . KIS-Agenda met vrijwilligers opzetten.
Deze toelichting werd luchtig afgesloten met de Quiz “De KIS-Toekomstige Verleden Tijd’ (KIS-tvt) over  ‘ . . . . onze parate kennis van de IHAMAHU-beleving’. (Bijlage: Intermezzo Quiz KIS-tvt)
Interactie via de Aankomstlijst 1951
Vervolgens nam John Pattiiha het woord over zijn Motivatie om zich aan het KIS-Initiative te verbinden met zijn voorzet tot de praktische invulling in zijn Programma presentatie.
John’s Motivatie:
- Vanaf het begin was ik was gelijk getriggerd om hieraan mee te doen.
- Omdat het de geschiedenis van ook mijn ouders is wist ik dat ik van toegevoegde 
   waarde zou kunnen zijn.
- Participeren in projecten zoals KIS, Ja daar ben ik als de kippen bij.
- Het is zo belangrijk om nu een beeld te krijgen van onze Ihamahu-gemeenschap.
- Er zijn zeer veel interessante informatie uit het bestand te halen, heel leerzaam!!
- Ik kijk ernaar uit om dit project met zoveel mogelijk sodara2 samen op te zetten.
- Als we het samen goed aanpakken, dan ben je bezig een uniek digitaal
   monument voor onze ouders te creëren.
- KIS kan bruggen slaan.
- KIS is een platform voor ons allemaal . . . . Ketong punja !!!
- KIS kost geen geld(voorlopig). Duik achter je computer en netwerken . . . that’s it !!
John’s Programma presentatie:
- Presentatie ondersteunt door Powerpoint.
- Bronvermelding.
- Namen/opbouw van het KIS-bestand
- Wat op dit moment over onze ouders op internet te vinden is en ideetjes ter aanvulling.
- Evt.andere ideeën behandelen die met KIS mogelijk zijn, zoals forums, rubrieken, etc.           
 
Interactie ronde: 
            
- Aan de slag, met bijv. de namen van de aanwezigen op de Aankomstlijst 1951. 
Hierbij vertelde John a.d.h. van de Aankomstlijst 1951 en met een foto-collage een korte terugblik op het levenstraject van zijn vader Agus Pattiiha, gedurende de Zeeland- en Capelse periode. Daarna werd de focus gericht op andere familienamen, zoals Hitipeuw, Pattiiha, Sopacua e.a. Toegezegd werd om bij de eerstvolgende mailing aan alle aanwezigen het bestand Aankomstlijst 1951 te verstrekken ter bewerking in eigen kring en vervolgens uit te waaieren naar andere basudara-Ihamahu.
Deze Interactieronde maakte heel wat reacties los bij de aanwezigen en zal in de toekomst technisch beter moeten worden gepresenteerd om het enthousiasme te blijven aanwakkeren.  
 
Reacties op het KIS-Initiative
 
Al tijdens de pauze, met cakes van Emelien Lichtenberg-Hitipeuw, waren de reacties zeer hoopgevend.            
De afsluitende Rondvraag leverde de volgende opmerkingen: 
- Hoe krijg je meer mensen hierop? Toch via de PANN en AMA-IHA?
- Probeer kontakt te maken met anderen op het internet. Bijv. Mona Lisapaly vanuit Jakarta/België(?) 
- Maak voor het KIS-project goede afspraken, zoals updates, tijdsindeling, planning bijeenkomsten e.a.
- Er zullen gevoelige informaties aan de orde komen, echter een ieder bepaalt wát wordt
gepubliceerd.
- De Aankomstlijst 1951 zal verder uitgefilterd moeten worden. 
- Het uitfilteren wordt de 1e huiswerk, door op betreffende familienaam v/h KIS-bestand te werken. 
- Evt. per wijk/regio benaderen en filteren.
- Over 3 maanden een volgende update-bijeenkomst.
- Aan een standaard centraal KIS-email, wordt gewerkt. Voorlopig mailen via John P. en Joop S. 
- Erik H. vond aanvankelijk het KIS-Initiative nogal vaag, maar werd wel nieuwsgierig en vindt het gaandeweg een goed en leuk initiatief. Want hoe moet het voor de komende generaties, als wij de 2e generatie al zoveel moeite hebben? Er is veel werk nodig om iedereen te benaderen.
- Betsy W-H., kijk ook naar 3e generatie met andere familienamen maar wel Ihamahu-gerelateerd. Tevens vraag hoe het boek van Memo Luhulima te verkrijgen is.
- Rob W., noemt dit werken aan een Super-stamboom.
- Janes Hehanussa, behalve de vraag en uitleg over de relatie met Stg. IHAMAHU-Initiatives, vindt het KIS heel hoopgevend en kijkt uit naar een volgende bijeenkomst.
- Peter Timisela, eveneens een prima initiatief, gaat het verder bij familie in Tiel propageren.
- Piet Anthony, enthousiast en wil het verder bekend maken bij de basudara-Ihamahu in het noorden.
- Ferry H. vindt het een goed initiatief, ook goed voor zich zelf.
- Els H. sluit zich positief aan bij de anderen.
- Joëla H., heel belangrijk voor m.n. haar mede 3e generatie genoten. Gaat zíj hun hiervoor benaderen?
- Fien H. heeft in het verleden haar 3e generaties Hitipeuw neefjes/nichtjes naar het MUMA begeleid.
- Een goed en houdbaar project, vindt Paula H.
- Charlie H.: Het vergt veel aanpak, maar het begin is gemaakt.
- Het project moet verder gaan en daarbij moet de moeder-organisaties benaderd worden.
- Het zal gigantisch zijn om over 2 jaar een boekpresentatie te houden a.d.h.v. deze inspanningen.
- In hét volgende historische mijlpaal, nl. Ketong IHAMAHU Sejarah  65 jaar na dato!
- Emelien L.-H., vindt het een goed en leuk initiatief. Milco(!!) zou dit ook fijn hebben gevonden en enthousiast voor m.n. de 3e en 4e generaties. Sahera(even uit beeld) zal dit ongetwijfeld beamen.
- Noes M.(technische ondersteuning én van Itawaka), ook van onder de indruk van het KIS-Initiative en is van mening dat veel kumpulan/kampong-verenigingen hier jaloers op zullen zijn.
 
Kort samenvattend: Iedereen is reuze enthousiast over KIS-Initiative en kijkt uit naar het vervolg.
 
Onder dankzegging aan Emelien L.-H. en Sahera L. voor de cakes en de bediening (ook door anderen) én de Stg. IHAMAHU-Initiatives voor het  faciliteren van deze KIS-presentatie.
 
Als afsluiting van de Reactie-ronde, de vermelding van een recente uitspraak over het KIS-Initiative door een anak Ihamahu: ‘het gaat jouw niet lukken’ waarop iedereen overtuigend  met het tegenovergestelde reageerde 
het gaat óns wél lukken!´
                                     
   

  

vrijdag 7 november 2014

Ketong IHAMAHU Sejarah/KIS-Initiative

KIS-Initiative
te bereiken via
J.Sahetapy(+31620416943; JJSahe@gmail.com)
J.Pattiiha(tel.+31684059476; johnpattiiha@gmail.com)
onderdeel van Stg.IHAMAHU-Initiatives

 

woensdag 16 mei 2012

                     VOORAANKONDIGING  /

PEMBERITAHUAN  MUKA 


   AFVALPROBLEMATIEK  IN  IHAMAHU /

PROYEK  SAMPAH  DI  IHAMAHUvrijdag 19 augustus 2011

Bapa Raja Ihamahu in ons middenIn 2010 werd Bapak Agus Pattiiha tot Bapak Raja van Ihamahu verkozen als opvolger van Bpk Junus Leatemia. Met zijn recente komst als eerste Bpk Raja naar Nederland, in gezelschap van zijn echtgenote Ibu Obe, is een mijlpaal bereikt in de geschiedenis van de Ihamahu gemeenschap in Nederland.
Stg. IHAMAHU-Initiatives had de eer hun te ontvangen en openhartig van gedachten te wisselen.


Naar onze Molukse gewoonte verbleven Bpk Agus en Ibu Obe, vanaf begin juli tot begin augustus bij familie, o.a. Oom Agus Pattiiha in Capelle a/d IJssel. Hoewel lang onduidelijk was hoe zijn programma in relatie tot de Ihamahu gemeenschap hier uit zou zien, had Stg. IHAMAHU-Initiatives de gelegenheid hun één week voor vertrek nog te ontmoeten.(Zie foto's)
Na de gebruikelijke introductie werd in vogelvlucht resp. Ihamahu Masyarakat Adat, Ontwikkelingsprogramma en Toelichting Stg. IHAMAHU-Initiatives besproken.

  
 Ihamahu Masyarakat Adat
In een video-verslag van Wim Kipuw, nov. 2010 n.a.v. zijn bezoek en bij overhandiging van de giften t.b.v. de lokale gezondheidszorg, zei Bpk. Raja Agus Pattiiha o.a. het volgende:
Ihamahu als Masyarakat Adat beschouwt de geschonken instrumenten en medicijnen als giften, maar zal zelf niet overgaan tot het verzoek om ondersteuning.  KETONG SENG MINTA!


Een goed verstaander wil wel eens weten wat hij onder Masyarakat Adat verstaat.
Volgens Bpk Raja, bijgestaan door zijn echtgenote, is dat een leefsysteem waarin vanouds regels en orde in overleg worden nagestreefd. Waarbij zowel de authentieke-(o.a. Kepala Soa’s) als hedendaagse dorpsorganen hun posities bekleden, met de Bpk Raja als hoofd en eindverantwoordelijke. Bijv. de vanouds(adat) instelling Raad van Kepala Soa’s, officieel onbezoldigd, wordt voor hun aandeel in de dorpsraad op ‘informele’ wijze tegemoet gekomen.
Een ander voorbeeld in een Masyarakat Adat is de gewoonte, om met evt. projecten in - of zelfs bij individuele bezoeken naar Ihamahu, als kennismaking eerst bij hem langs te komen. Bij calamiteiten kan hij dan direct worden ingeschakeld.
Dorpsoptreden door de politie of het leger staat geheel onder zijn supervisie, beweert hij stellig. Iets wat vroeger weleens anders verliep.


Ihamahu Masyarakat Adat tenderend naar (westers) democratisch model? Een hoofdstuk om kritisch te blijven volgen.
Jammer genoeg bleef de uitspraak KETONG SENG MINTA vanwege tijdgebrek onbesproken.


Ontwikkelingsprogramma                                                                                                           
Op de valreep overhandigde Bpk Raja Agus zijn 'Ontwikkelingsprogramma Ihamahu, 2011 – 2015’. Hiermee zou hij zijn ‘werkbezoek’ aan de Ihamahu gemeenschap in Nederland een vruchtbare bestemming kunnen geven.
Eén van de plannen, wat ter sprake kwam, was de reparatie van de nog geen 5 jaar oude aanlegsteiger, die vanwege haar houten constructie al enige tijd ernstige gebreken vertoont. Dit ontwikkelingsplan is reeds ingediend bij de provinciale overheid. Van de ‘basudara dari Belanda’ zal hooguit een beroep’ worden gedaan m.b.t. het consumptieve deel voor de werklieden, aldus Bpk Raja Agus.


Toevoeging onzerzijds om kleinschalige ondersteuning aan particuliere thuisbedrijfjes, ter verbetering van de koopkracht in het dorp, kreeg bijval van Ibu Obe. Volgens haar zou bijv. een kleine investering voor professioneel verpakkingsmateriaal op producten uit Ihamahu(bagia, serut, halua e.a.) een grotere markt bereikt kunnen worden.
Daarvoor is binnen de vrouwenvereniging PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga/tbv. betere gezinsontwikkelingen) in Ihamahu, waarvan zij de voorzitter is, een vrouwennetwerk opgebouwd.


De onhandige folio-formaat ‘Ontwikkelingsprogramma Ihamahu, 2011 – 2015’ behoeft de nodige bestudering. Ontwikkelingsplannen m.b.t. de fysieke opbouw van Ihamahu, die hierin genoemd zijn o.a.


·        Een verharde weg vanuit de negeri naar de hutan
·        Reparatie van de nog geen 5 jaar oude aanlegsteiger
·        Uitbreiding van de Talud / reparatie bestaande Talud
·        Een gemeenschapsgebouw (niet te verwarren met de Baileu)
·        Initiatieven/projecten ter bevordering van de 
     dorpseconomie


Het aspect ‘afvalproblematiek in Ihamahu’, op dit moment een hot item aldaar,  is eveneens aan de orde gekomen. Recent is dit met Usi Ada Lilipaly-de Voogt in Middelburg tot in de puntjes besproken. Er werden toen aanbevelingen gedaan m.b.t. een Plan van Aanpak voor dit milieuvraagstuk.


Toelichting IHAMAHU-Initiatives
Onze positie naast o.a. de PANN hier in den lande, behoeft voor onze gasten de nodige toelichting. Ondanks recente kontakten n.a.v. onze kleinschalige initiatieven in Ihamahu.
Bpk Raja Agus en Ibu Obe waren in de veronderstelling, dat ALLE Ihamahu-nazaten in Nederland aangesloten zijn bij de PANN, zoals dat in Indonesië wel(?) het geval schijnt te zijn (PAAN- of PANN-Ambon, PANN-Jakarta, PANN-Menado etc.).


Overduidelijk is dat ze hierover geen voorstelling van zaken hadden en in feite met 2 aparte organen te doen hebben. Dit komt omdat in de volksmond steevast als doelstelling ‘ter glorie van ons geliefde dorp Ihamahu’ wordt gehanteerd of in dergelijke one-liners, zowel hier als daar. Het onderscheid in projectmatige werkwijzen en -doelen raakt zodoende gemakshalve ondersneeuwd.


De discussie, hoe kort dan ook, leverde zeer interessante invalshoeken op. Verschillen in organisatievormen zullen er altijd zijn, naarmate volgende generaties zich anders gaan profileren. Niks mis mee. Houd de zaak scherp!
De opmerking, niet van ons, dat ook PAAN-Ambon al geruime tijd in een vormcrisis verkeert, is dan ook niet verwonderlijk.


Hopelijk hebben Bapak Raja Agus Pattiiha en Ibu Obe zich een beeld kunnen vormen van Stg. IHAMAHU-Initiatives, willen wij met deze referenties onze initiatieven in Ihamahu blijven uitvoeren.


Alsnog wensen wij Bapak Raja Agus Pattiiha en zijn echtgenote Ibu Obe
veel kracht, wijsheid en een behouden thuisvlucht naar Ihamahu.
Bedankt dat jullie in ons midden wilden zijn.

donderdag 12 mei 2011

ANNULERING

Zoals eerder is vermeld organiseert Stg. IHAMAHU-Initiatives op 14 mei in het buurthuis TOMA te Breda haar 4e Info-/Ontmoetingsdag in het teken van
' Met Ihamahu, samen leren en -werken '

Dit kan door omstandigheden niet doorgaan. Samen met het bestuur van het buurthuis Toma is gekeken naar
eventuele uitwijkdagen, en dat is dan geworden 18 Juni 2011.